(1)
БІЛЕЦЬКА, О.; ЖУРАВСЬКА, Ю. ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ СИНОПТИЧНИХ ТЕКСТІВ У ПОРІВНЯЛЬНОМУ АСПЕКТІ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ). Philologica 2022, 22-29.