[1]
О. МАРІНА, Д. ШАТИЛО, і П. ШИЛО, «МАНІФЕСТАЦІЇ МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ», Philologica, вип. 2, с. 23-32, Трав 2022.