[1]
О. БІЛЕЦЬКА і Ю. ЖУРАВСЬКА, «ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ СИНОПТИЧНИХ ТЕКСТІВ У ПОРІВНЯЛЬНОМУ АСПЕКТІ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)», Philologica, вип. 3, с. 22-29, Вер 2022.