Мета та завдання

Науковий журнал «Folia Philologica» практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. 

Метою журналу «Folia Philologica» є оприлюднення новітніх результатів наукових досліджень з актуальних проблем сучасного мовознавства та літературознавства, що сприятимуть динаміці теорії та/або методології відповідної галузі знань.

Наукове видання актуалізує увагу на домінантних чинниках розвитку сучасної філології, висвітлюючи проблеми лінгвістики (лінгвофілософії, прикладної, корпусної і комп’ютерної лінгвістики, когнітивної лінгвістики, зіставного мовознавства, комунікативної лінгвістики, дискурсології, психолінгвістики, еколінгвістики, лінгвокультурології, лінгвопалеонтології, політичної лінгвістики тощо) та літературознавства (компаративістики, рецептивної естетики, літератури і медіа, інтермедіальних досліджень, поетики, історії літератури).