АНГЛОМОВНІ РЕКЛАМНІ ГАСЛА: ФУНКЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Катерина МАЧУЛЬСЬКА

DOI:

https://doi.org/10.17721/folia.philologica/2022/3/8

Ключові слова:

англомовне рекламне гасло, рекламний дискурс, функційно-ономасіологічний підхід, функційно-ономасіологічні групи, піраміда потреб А. Маслоу

Анотація

У статті запропоновано досліджувати функційні параметри вербальних компонентів реклами за допомогою функційно-ономасіологічного підходу. Функційно-ономасіологічний підхід в лінгвістичних розвідках дозволяє рухатись від ментальної ідеї до вербальних засобів її вираження. Оскільки об’єктом виступають англомовні рекламні гасла інтернет-магазинів, то перш за все враховуємо комунікативний намір адресата задовольнити потреби потенційного клієнта, аби той придбав товар, послугу. Реклама завжди орієнтована на задоволення певних людських інтересів і запитів, а з іншого боку, – формує у споживача відчуття потенційних потреб. Спираючись на це, звертаємося до базової класифікації потреб, розробленої А. Маслоу. Застосувавши елементи функційно-ономасіологічного підходу до досліджуваних англомовних рекламних гасел (далі – АРГ), нам вдалося виокремити п’ять функційно-ономасіологічних груп (далі – ФОГ): вербальні одиниці (далі – ВО) на позначення фізіологічних потреб (food, coffee, nutrition; home, living; clothing, dress, shoes); ВО на позначення потреб у безпеці (safer, law; doctor, medicine, apothecary, healthcare); ВО на позначення соціальних потреб (family, moms, kids; party); ВО на позначення потреб у повазі та самовизнанні (style, premier, trends; jewellery, diamonds; brand; quality, classic, vintage; beauty; tech; the first, best); ВО на позначення потреб у самоактуалізації (books, music; inspire, create, impress, early education, learning academy. Кожна ФОГ складається з декількох мікрогруп. Як засвідчують проаналізовані ФОГ, функцію номінації понять, що пов’язані з людськими потребами, виконують різнорівневі вербальні одиниці: здебільшого – лексеми, хоча зрідка така функція покладена і на іменникові словосполучення або прості двоскладні чи односкладні дієслівні речення. Ми проілюстрували на прикладах, що функційно-ономасіологічні характеристики АРГ є складниками вербально закодованих маркетингових планів. В аспекті досліджуваних АРГ мовні знаки, що номінують товари / послуги, які забезпечують людські потреби, втілюються в гаслах з відповідною комунікативною тактикою.

Посилання

Batsevych, F. S., Kosmeda, T. A. (1997). Ocherki po funktsyonalnoi leksikologii [Outlines of functional lexicology]. Lvov. 392 p. [in Russian].

Bondarko, A. V. (1997). K voprosu o funktsyiam gramatiki [On the question of grammar functions]. Izvestiya AN SSSR. Seriia literatury i yazyka – Proceedings of the Academy of Sciences of the USSR. Literature and Language Series. 392 p. [in Russian].

Machulska, K. Ya. (2020). Linhvoprahmatyka komertsiinyh hasel v anhlomovnomu internet-dyskursi reklamy [Linguopragmatics of Commercial Slogans in English-language Advertising Internet Discourse]. Thesis for a Candidate Degree in Philology, Zaporizhzhia : ZNU. 294 p. [in Ukrainian].

Chovanec, J. (2014). Chapters from the history of Czech Functional Linguistics. Brno. 127 p.

Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, Vol. 50, pp. 370–396.

CED – Collins English Dictionary. URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english)

LDCE – Longman Dictionary of Contemporary English. URL: http://www.ldoceonline.com/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-06

Як цитувати

МАЧУЛЬСЬКА, К. (2022). АНГЛОМОВНІ РЕКЛАМНІ ГАСЛА: ФУНКЦІЙНИЙ АСПЕКТ. Folia Philologica, (3), 53-60. https://doi.org/10.17721/folia.philologica/2022/3/8

Номер

Розділ

Статті