АБРЕВІАТУРА ЯК КОМПОНЕНТ ГЛОБАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ СФЕРИ РОЗРОБКИ ІТ-ПРОДУКТУ

Автор(и)

  • Ірина ІВАНОВА Cherkasy State Business College
  • Людмила ПОТАПЕНКО Cherkasy State Business College
  • Світлана УСТИЧЕНКО Cherkasy State Business College

DOI:

https://doi.org/10.17721/folia.philologica/2022/4/4

Ключові слова:

абревіатура, абревійована мовна одиниця, професійна терміносистема, розробка ІТ-продукту

Анотація

Незважаючи на той факт, що практика скорочення слів має давнє коріння, сучасне високотехнологічне суспільство характеризується появою нових тенденцій у формуванні абревіатур. Із поглибленням процесів євроінтеграції, міграції робочої сили, а також розширенням можливостей віддаленої роботи фахівців різних галузей у міжнародних компаніях виникає необхідність дослідження функціонування абревійованих мовних одиниць у професійних терміносистемах. Вищезазначені чинники засвідчують актуальність проблематики статті. Мета дослідження полягає у визначенні та характеристиці сучасних тенденцій формування та функціонування абревіатур у професійній терміносистемі сфери розробки ІТ-продукту. У процесі дослідження автори використовували загальнонаукові методи емпіричного дослідження та теоретичного пізнання. Контент-аналіз і синтез досліджуваного явища уможливили виокремлення функцій, які абревіатури виконують у професійному спілкуванні. Системний підхід слугував підґрунтям для вивчення абревіатур як складника терміносистеми. Метод порівняння дав змогу визначити відносну частоту використання різних типів абревіатур, а також класифікувати їх за певними ознаками. За індуктивним методом було визначено найскладнішу омонімічну абревіатуру. За допомогою міждисциплінарного методу опитування в ході безпосереднього спілкування було отримано інформацію про прикладні аспекти функціонування абревіатур у сфері розробки ІТ-продукту. Автори дослідили та обґрунтували належність абревіатур до професійної терміносистеми. Визначено та охарактеризовано сучасні тенденції формування та функціонування абревіатур у професійній терміносистемі сфери розробки ІТ-продукту. Вперше зроблена спроба класифікації нумеронімів як однієї з найсучасніших тенденцій формування абревіатур у ІТ-індустрії. Автори доходять висновку, що у процесі розробки IT-продуктів використовують різні види абревіатур (за типами формування), що і слугують лінгвістичним способом мовного впливу, вибір та використання якого спрямований на досягнення певної комунікаційної мети. З’ясовано, що у професійному середовищі найчастіше трапляються акроніми, ініціалізми, контракції та контамінанти.

Посилання

Zatsnyi, Yu.A., & Pakhomova, T.O. (2001). Mova i suspilstvo: zbahachennia slovnykovoho skladu suchasnoi anhliiskoi movy [Language and society: enrichment of the vocabulary of modern English]. Zaporizhzhia: ZDU, 385 p. [in Ukrainian].

Bohachyk, M. (2015). Osoblyvosti slovotvorennia anhliyskoi kompyuternoi terminolohii [Peculiarities of English computer terminology word-building]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “ Ostrozka academia”. Seriya: Filolohichna, (52), pp. 42–44 [in Ukrainian].

Bondarchuk, L. (2007). Leksychna model “standart–substandart–nonstadart” u systemi suchasnoi kompyuternoi submovy [Lexical model standard–substandard–non-standard in the system of modern computer sublanguage]. Lexykohrafichnyi biuleten. Kompyuterna linhvistyka, pp. 146–151. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/72994/16- Bondarchuk.pdf?sequence=1 (Last аccessed: 24 August 2022) [in Ukrainian].

Baliuta, E., Yenikeyeva, S. (2001). Linhvistychna kharakterystyka kompyuternoi terminosystemy [Linguistic characteristic of computer terminology system]. Visnyk Zaporizkoho derzhavnoho universutetu. Seriya: filolohiya. Zaporizhia: ZDU, № 3, pp. 15–17 [in Ukrainian].

Stadniy, A., Martynova, O. (2020). Kompyuterna leksyka v suchasniy ukrainskiy literaturniy movi [ Computer lexis in the modern Ukrainian literary language]. Matreialy XLIX naukovo-tekhnichnoi kinferentsii pidrozdiliv VNTU. Retrieved from: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2020/paper/view/9742 (Last а ccessed: 22 August 2022) [in Ukrainian].

Zubrova, O. (2009). Sposoby utvorennia novykh odynyts suchasnoi anhliyskoi kompyuternoi leksyky [Ways of forming new units in modern English computer lexis]. Pivdennyi arkhiv. Seriya Filolohichni nauky, 45, pp. 169–173 [in Ukrainian].

Monartsyk, N. (2005). Spetsyfika perekladu anhlomovnykh terminv haluzi kompyuternykh nauk [Peculiarities of translating English terms of the field of computer sciences]. Visnyk Luhansk nats. un-tu imeni Tarasa Shevchenka, № 10, pp. 25–32 [in Ukrainian].

Shunevych, B. I. (1991). Strukturni ta funktsionalni osoblyvosti anhliiskoi terminolohii z robototekhniky [Structural and functional features of English robotics terminology]. Candidate’s thesis. Lviv [in Ukrainian].

Fil, O. (2014). Dzherela i sposoby formuvannia terminosystem kompiuternoi sfery v anhliiskii, polskii ta ukrainskii movakh [Sources and methods of formation of computer systems terminology systems in English, Polish and Ukrainian languages]. Visnyk Nats. un-tu “Lvivska politekhnika”. Seriia “Problemy ukrainskoi terminolohii” – Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”. Series “Problems of Ukrainian terminology”, 791, pp. 92–97 [in Ukrainian].

Medved, O.V. (2008). Do utochnennia kharakteru ta rivnevoi typolohii terminolohichnoi systemnosti [To clarify the nature and level typology of terminological systematics]. Visnyk Nats. un-tu “Lvivska politekhnika”. Seriia “Problemy ukrainskoi terminolohii” – Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”. Series “Problems of Ukrainian Terminology”, 620, pp. 45–48 [in Ukrainian].

Andrew, H. Hales, Kipling, D. Williams, Joel, Rector. (2017). Alienating the Audience: How Abbreviations Hamper Scientific Communication. Retrieved from: https://www.psychologicalscience.org/observer/alienating-theaudience-how%20abbreviations-hamper-scientific-communication [in English].

Doroshenko, S. (2016). Spetsyfika struktury haluzevykh terminosystem (na prykladi ukrainskoi terminolohii naftohazovoi promyslovosti) [Specifics of the structure of branch terminology systems (on the example of Ukrainian terminology of oil and gas industry)]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Seriia Problemy ukrainskoi terminolohii – Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”. Series “Problems of Ukrainian Terminology”, 842, pp. 55–58 [in Ukrainian].

Dudnyk, I.M. (2010). Vstup do zahalnoi teorii system: posibnyk [Introduction to general systems theory: a guide]. Poltava. Retrieved from: https://dut.edu.ua/uploads/l_1142_42884991.pdf [in Ukrainian].

Abbreviations – IT Terms. Retrieved from: https://www.tutorialspoint.com/abbreviations/abbreviations_it.htm [in English].

Node.js + MongoDB: User Authentication & Authorization with JWT. Retrieved from: https://bezkoder.com/node-js-mongodb-auth-jwt/ [in English].

IBM. Retrieved from: https://www.ibm.com/ua-en [in English].

Accenture. Retrieved from: https://www.accenture.com/us-en [in English].

Why You Should be Developing on the Command-Line. Retrieved from: https://hackernoon.com/why-you-shouldbe-developing-on-the-command-line-e3353bbdaf51 [in English].

What are solutions and projects in Visual Studio? Retrieved from: https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/solutions-and-projects-in-visual-studio?view=vs-2019 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-25

Як цитувати

ІВАНОВА, І., ПОТАПЕНКО, Л., & УСТИЧЕНКО, С. (2022). АБРЕВІАТУРА ЯК КОМПОНЕНТ ГЛОБАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ СФЕРИ РОЗРОБКИ ІТ-ПРОДУКТУ. Folia Philologica, (4), 25-33. https://doi.org/10.17721/folia.philologica/2022/4/4

Номер

Розділ

Статті