ЛЕГЕНДА ПРО ЕФЕСЬКИХ ПЕЧЕРНИКІВ У ПОРІВНЯЛЬНО- ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІЙ РЕЦЕПЦІЇ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО

Автор(и)

  • Анастасія ПРИСТАШ National Academy of the Security Service of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.17721/folia.philologica/2022/3/10

Ключові слова:

Агатангел Кримський, компаративістика, орієнталізм, традиційний сюжет, легенда, порівняльно-літературознавча рецепція, міжкультурний літературний діалог

Анотація

Вивчення жанрового різноманіття, видів і форм культурних та літературних взаємин є одним із ключових завдань порівняльного літературознавства. Видатний український учений-орієнталіст Агатангел Кримський у праці «Легенда про семеро сплящих юнаків ефеських» (1927 р.) заклав основи сучасної компаративістики. У статті здійснено спробу комплексного аналізу легенди про сімох сплячих юнаків ефеських у порівняльно-літературознавчій рецепції Агатангела Кримського, зокрема окреслено фахові інтереси науковця, осмислено специфіку функціонування зазначеної легенди в різних культурних і часових вимірах, зіставлено літературні варіації традиційного сюжету та виокремлено їхні типові й індивідуальні риси. Вивчення специфіки функціонування традиційного сюжету та особливостей його відображення в порівняльно-літературознавчій рецепції А. Кримського потребує розгляду компаративістських методів, якими послуговувався вчений, і їх безпосереднього використання на практиці. Зокрема, порівняльний аналіз варіацій легенди про сімох сплячих юнаків ефеських виявився продуктивним завдяки їх паралельному зіставленню, використанню генетично-контактологічного, тематологічного, міфологічного та перекладознавчого методів у межах порівняльно-історичного підходу. Унаслідок проведеного дослідження вдалось встановити, що в «Легенді про семеро сплящих юнаків ефеських» А. Кримський відстежив закономірності еволюції легенди, виокремив спільні й відмінні стилістичні риси, характерні для функціонування традиційного сюжету в кожній окремій культурі. Зокрема, учений довів, що традиційні сюжети демонструють гнучкість, універсальність і готовність до формальної та змістової адаптації відповідно до вимог часу й потреб реципієнтів. На думку А. Кримського, традиційні сюжети є оптимальною площиною для міжкультурного літературного діалогу.

Посилання

Verkalets, M. (1997). Khudozhnia ta naukovo-publitsystychna oriientalistyka A. Krymskoho u konteksti literaturnoho i kulturnoho protsesu Ukrainy u 2-i pol. XIX – poch. XX st. [Artistic and science journalistic orientalism of A. Krymskyi in the context of the literary and cultural process in Ukraine in the 2nd half of the 19th – at the beginning of the 20th century]. Doctor’s thesis. Kyiv, 352 p. [in Ukrainian].

Volkov, A. (2001). Leksykon zahalnoho ta porivnialnoho literaturoznavstva [Lexicon of General and Comparative Literature Studies]. Chernivtsi: Zoloti lytavry, 634 p. [in Ukrainian].

Hrytsyk, L. (2010). Ukrainska komparatyvistyka: kontseptualni proektsii: monohrafiia [Ukrainian comparative studies: conceptual projections: monograph]. Donetsk: Yugo-Vostok, 298 p. [in Ukrainian].

Hurnytskyi, K. (1971). Krymskyi yak istoryk [Krymskyi as a Historian]. Kyiv : Naukova dumka, 184 p. [in Ukrainian].

Krymslyi, A. (1928). Rozvidky, statti ta zamitky: I–XXVII [Researches, articles and notes: I–XXVII]. Kyiv : Ukrainian Academy of Sciences Publishing, 408 p. [in Ukrainian].

Niamtsu, A. (2009). Do problemy funktsionuvannia “literaturnykh arkhetypiv” u yevropeiskomu zahalnokulturnomu konteksti [To the problem of functioning of “literary archetypes” in the European general cultural context]. Slovo i Chas – World and Time, no. 2, pp. 3–14 [in Ukrainian].

Pavlychko, S. (2000). Natsionalizm. Seksualizm. Oriientalizm. Skladnyi svit Ahatanhela Krymskoho [Nationalism. Sexualism. Orientalism. The complex world of Agatangel Krymskyi]. Kyiv : Solomiia Pavlychko’s Publishing House, 328 p. [in Ukrainian].

Booker, C. (2004). The Seven Basic Plots. Why We Tell Stories. London; New York: Continuum, 728 p. [in English].

Nöldeke, Th. (1886). CR de Guidi [CR de Guidi]. Göttingische gelehrte Anzeigen unter der Aufsicht der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften – Göttingen scholarly ads under the supervision of the Royal. Society of Sciences, no. 11, pp. 453–459 [in German].

Reynolds, G. (2018). The Qur’an and the Bible: Text and Commentary. New Haven; London: Yale University Press, 1008 p. [in English].

Ryssel, V. (1896). Einfluss der syrischen Litteratur auf den Occident [Influence of Syriac literature on the Occident]. Theologische Zeitschrift aus der Schweiz [Theological journal from Switzerland], Zürich, pp. 43–66 [in German].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-06

Як цитувати

ПРИСТАШ, А. (2022). ЛЕГЕНДА ПРО ЕФЕСЬКИХ ПЕЧЕРНИКІВ У ПОРІВНЯЛЬНО- ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІЙ РЕЦЕПЦІЇ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО. Folia Philologica, (3), 68-74. https://doi.org/10.17721/folia.philologica/2022/3/10

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають