ЛІНГВОФОЛЬКЛОРИСТИКА «БЕЙРУТСЬКИХ ОПОВІДАНЬ» АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО

Автор(и)

  • Анастасія ПРИСТАШ National Academy of the Security Service of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.17721/folia.philologica/2023/5/5

Ключові слова:

Агатангел Кримський, «Бейрутські оповідання», лінгвофольклористика, арабська народна творчість, ідіостиль, орієнталістика

Анотація

Розвиток відносно нової філологічної науки – лінгвофольклористики – вимагає від сучасних науковців переосмислення наукової та літературної спадщини видатних діячів української культури. Зокрема, літературна творчість Агатангела Кримського, особливо його орієнталістичні твори, продукує безмірну площину для нових наукових пошуків з огляду на багатогранність і непересічність особистості автора. Мета запропонованого дослідження полягає у вивченні «Бейрутських оповідань» Агатангела Кримського крізь призму лінгвофольклористики, відображення лінгвофольклористичних тенденцій в ідіостилі орієнталіста, а також окресленні внеску письменника в розбудову засад лінгвофольклористики як сучасної філологічної науки. Для реалізації поставленої мети в процесі роботи над джерелами було використано описовий, структурний, зіставний, історичний та типологічний наукові методи. Наукова новизна полягає у спробі змінити ракурс, під яким дослідники спадщини Агатангела Кримського розглядали його постать. Етнографічні дописи науковця розглядалися його сучасниками та послідовниками швидше як польові дослідження, аніж глибокий компаративний лінгвістичний зріз двох ментальностей і культур. У цій статті виконано аналіз літературної творчості митця крізь призму лінгвофольклористики, окреслено вплив згаданої філологічної науки на його стиль і переосмислено перебіг національного літературного процесу та розвиток вітчизняної науки кінця ХІХ – початку ХХ століття. Результати дослідження дають змогу стверджувати, що у своїй орієнталістичній белетристиці Агатангел Кримський сформулював засадничі принципи сучасної лінгвістичної науки, оскільки його наукові розвідки про життя арабського народу й арабську народну творчість є безцінним джерелом лінгвофольклористичних знань.

Посилання

Betsenko, T. P. (2015). Linhvofolklorystyka yak novyi napriam filolohichnoi nauky [Lingual Folklore Studies as a New Trend in Philology]. Mythology and Folklore, 3–4, 108–117 [in Ukrainian].

Krymskyi, A. Yu. (2016). Vyryvky z memuariv odnoho staroho hrikhovody: Vybrane [Excerpts from an Old Sinner’s Memoirs: Selected]. Kyiv: “Academia” Publishing Center [in Ukrainian].

Krymskyi, A. Yu. (1972). Works in Five Volumes. Vol. 1 – Poetries. Stories. Kyiv: Naukova Dumka [in Ukrainian].

Krymskyi, A. Yu. (1973). Works in Five Volumes. Vol. 5. Book 1. Letters (1890–1917). Kyiv: Naukova Dumka [in Ukrainian].

Pavlychko, S. D. (2000). Natsionalizm. Seksualizm. Oriientalizm. Skladnyi svit Ahatanhela Krymskoho [Nationalism. Sexualism. Orientalism. The Complex World of Agatangel Krymskyi]. Kyiv: Solomiia Pavlychko’s Publishing House [in Ukrainian].

Solohub, N. M. (2001). Poniattia “indyvidualnyi styl pysmennyka” v konteksti suchasnoi linhvistyky [The Notion of “Individual Style of the Writer” in the Context of Modern Linguistic Studies]. Naukovyivisnyk Chernivetskoho universytetu – Scientific Bulletin of Chernivtsi University, 117–188. “Slavic Philology”, 34–38 [in Ukrainian].

Kovaliv, Yu. I. (Eds.). (2007). Encyclopedia of Literary Studies in Two Volumes. Kyiv: “Academia” Publishing Center, Vol 2. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-27

Як цитувати

ПРИСТАШ, А. (2023). ЛІНГВОФОЛЬКЛОРИСТИКА «БЕЙРУТСЬКИХ ОПОВІДАНЬ» АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО. Folia Philologica, (5), 34-39. https://doi.org/10.17721/folia.philologica/2023/5/5

Номер

Розділ

Статті