ЛОКАЛЬНА СВОЄРІДНІСТЬ ГУЦУЛЬСЬКИХ ЗАГАДОК

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/folia.philologica/2023/6/4

Ключові слова:

фольклор, загадки, паремія, гуцульські загадки, локальна своєрідність, метафора

Анотація

Сучасна фольклористика потребує як інноваційних підходів до вивчення жанрології українського фольклору, так і осмислення, перевидання та дослідження напрацювань фольклористів попередніх століть. Оскільки загадки як жанр фольклору привертали увагу дослідників у контексті вивчення інших жанрових утворень – казок, легенд, народної лірики, календарної та родинної обрядовості, перспективним видається осібний напрям вивчення жанру у різних концептуальних напрямах. До збірників українських паремій загадки потрапили у 40-х роках ХІХ ст., здебільшого згруповані в окремий розділ, що зазвичай не мав власної класифікаційної системи. Наукове осмислення жанру розпочалося лише у другій половині ХІХ ст. і характеризується принагідними публікаціями. Тема регіональної специфіки жанроутворення загадок не порушувалася в українському загадкознавстві, тому вона потребує детального вивчення. У статті проаналізовано текстовий матеріал зі збірників В. Шухевича «Гуцульщина» (Т. 5. 1908), Г. Ількевича «Галицькі приповідки і загадки» (1841), М. Номиса «Українські приказки, прислів’я і таке інше» (1864) на предмет виявлення локальних особливостей на рівні тексту (діалектні мовні форми до уваги не бралися). Дослідження побудоване на вивченні збігів текстової питальної (метафоричної) частини до слова-відгадки у загадках, записаних на Гуцульщині, із загадками, записаними в інших регіонах України. Проведене дослідження дозволило зробити такі висновки: загадки побутували на теренах усієї України, ґрунтуючись переважно на універсальних константах жанру та вирізняючись специфічними локальними особливостями. Так, загадки, зафіксовані на Гуцульщині, вирізняються на кількох рівнях: композиційному – оригінальним способом загадування шляхом додавання до тексту постійного зачину; лексичному – вживанням діалектних форм; об’єктному – загадки про рослини-ендеміки, регіональні назви тварин, знаряддя праці, види господарської діяльності тощо.

Посилання

Berezovsjkyj, I.P. (1962). Ukrajinsjki narodni zaghadky. Zaghadky [Ukrainian Folk Riddles. Riddles]. Serija “Ukrajinsjka narodna tvorchistj”. Kyiv: AN URSR [in Ukrainian].

Ghalycjko-rusjki narodni prypovidky: u 3 t. zibrav, uporjadkuvav i pojasnyv Dr. Ivan Franko. (2021). [Galician-Russian Folk Tales: In 3 Volumes Collected, Organized and Explained by Dr. Ivan Franko]; nauk. red. prof. Svjatoslav Pylypchuk. 3 vyd. Lviv: LNU imeni Ivana Franka. T. 1. 832 s. T. 2. 818 s. T. 3. 821 s. [in Ukrainian].

Ghacenko, I. (2019). Leksyko-semantychni osoblyvosti ukrajinsjkykh narodnykh zaghadok [Lexical and Semantic Features of Ukrainian Folk Riddle]. Zakarpatsjki filologhichni studiji. Vyp. 12 [in Ukrainian].

Davydjuk, V. (2002). “Vysa vysytj, khoda khodytj”. Najdavnishe znachennja zaghadky. Krokove koleso [“The Tree Hangs, The Procession Walks”. The Oldest Meaning of the Riddle. Step Wheel]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Davydjuk, V. (2002). “Sim zaghadok zaghadaju”. Slidy inicialjnykh rytualiv u vesiljnij obrjadovosti. Krokove koleso [«I Will Tell Seven Riddles». Traces of Initial Rituals in Wedding Rituals. Step Wheel]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Davydjuk, V. (2014). Zaghadka. Vybrani lekciji z ukrajinsjkogho foljkloru [Riddle. Selected Lectures on Ukrainian Folklore]. Luck. S. 119–125. [in Ukrainian].

Dmytrenko, M. (2003). Ukrajinsjki narodni zaghadky. Narodni zaghadky. [Ukrainian Folk Riddles. Folk Riddles]. Uporjad., peredmova M.K. Dmytrenka. Kyiv [in Ukrainian].

Iljkevych, Gh. (1841). Ghalycjki prypovidky i zaghadky [Galician Proverbs and Riddles]. Viden. [in Ukrainian].

Kyrchiv, R. (2003). Pisljamova do repryntnogho vydannja “Ghalycjki prypovidky i zaghadky” zibrani Ghryghorijem Iljkevychem: Repryntne vidtvorennja z vyd. 1841r. [Afterword to the Reprint Edition “Galician Proverbs And Riddles” Collected by Hryhoriy Ilkevich: Reprint Reproduction from Ed. 1841]. Lviv [in Ukrainian].

Luchkaj, M. (1989). Ghramatyka slov’jano-rusjka. [Slavic-Russian Grammar]. Buda,1830. Kyiv [in Ukrainian].

Mojsijenko, A. (2016). Narodna zaghadka v tekstovo-dyskursyvnomu vymiri [A Folk Riddle in the Text-Discursive Dimension]: monograph. Kyiv: Vydavnychyj dim Dmytra Buragho [in Ukrainian].

Pylypchuk, S. (2014). “Ci vuzluvati, stereotypni formy”: Ivan Franko – doslidnyk narodnoji zaghadky. Foljklorystychna konceptosfera Ivana Franka: monoghrafija [“These Knotty, Stereotypical Forms”: Ivan Franko is a Researcher of Folk Riddles. Ivan Franko’s Folklore Concept Sphere]: monograph. Lviv: LNU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Ukrajinsjki prykazky, prysliv’ja i take inshe [Ukrainian Sayings, Proverbs and so on]. (1993). Uklav M. Nomys. Uporjad., prymit. ta vstupna st. M.M. Pazjaka. Kyiv: “Lybid” [in Ukrainian].

Shukhevych, V. (1908). Hutsuljshchyna. [Hutsulshchyna]. Lviv. T.5 [in Ukrainian].

Franko, I.Ja. (1993). Ostanky pervisnogho svitoghljadu v rusjkykh i poljsjkykh zaghadkakh narodnykh [Remnants of the Primitive Worldview in Russian and Polish Folk Riddles]. Zibrannja tvoriv u 50-ty tomakh. Kyiv: Naukova dumka. T. 26 [in Ukrainian].

Jarmolenko, N. (2000). Mifichni anakhronizmy zhanru zaghadok [Mythical Anachronisms of the Mystery Genre]. Literatura. Foljklor. Problemy poetyky [Literature. Folklore. Problems of poetics]: zb. naukovykh pracj. Kyiv: VPC “Kyjivsjkyj universytet”. Vyp. 7 [in Ukrainian].

Jarmolenko, N. (2000). Zaghadaju zaghadochku … (do pytannja pro genezu mifologhichnoji systemy zhanru [I Will Ask a Riddle ... (To the Question About the Genesis of the Mythological System of the Genre]. Literatura. Foljklor. Problemy poetyky [Literature. Folklore. Problems of poetics]: zb. naukovykh pracj. Kyiv: VPC “Kyjivsjkyj universytet”. Vyp. 7 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-28

Як цитувати

САЛТОВСЬКА, Н. (2023). ЛОКАЛЬНА СВОЄРІДНІСТЬ ГУЦУЛЬСЬКИХ ЗАГАДОК. Folia Philologica, (6), 30-35. https://doi.org/10.17721/folia.philologica/2023/6/4

Номер

Розділ

Статті