ЗАЛЕЖНІСТЬ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВОКОМПОНЕНТНИХ АТРИБУТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ ВІД МОРФОЛОГІЧНИХ І КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК АТРИБУТА (НА МАТЕРІАЛІ ЖАНРІВ АНГЛОМОВНОГО ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО ДИСКУРСУ)

Автор(и)

  • Наталія КОВАЛЬ Odessa National Polytechnic University
  • Марина ТОМЕНКО Odessa National Polytechnic University
  • Галина МІКЕШОВА Odessa National Polytechnic University

DOI:

https://doi.org/10.17721/folia.philologica/2023/5/3

Ключові слова:

частотність, лексико-семантична група, суфіксальна морфема, текстовий корпус, кореляційний аналіз

Анотація

Мета роботи полягає у з’ясуванні відношень між лексико-семантичними характеристиками двокомпонентних атрибутивних конструкцій і морфологічними та статистичними особливостями їх атрибутів. У статті представлено відповідні результати аналізу, проведеного на основі текстового матеріалу, заснованого на чотирьох жанрах англомовного офіційно-ділового дискурсу. У дослідженні використовувалися статистичні методи обчислення даних, метод експертних оцінок, методи контекстного та порівняльного аналізу. У пропонованій роботі вперше проаналізовано двокомпонентні атрибутивні конструкції, що функціонують у текстах чотирьох жанрів англомовного офіційно-ділового дискурсу: «Формула винаходів у фізиці та електроніці (патенти)», «Інструкція з експлуатації автомобілів», «Юридична документація» та «Ділове листування». У жанрах «Інструкції з експлуатації автомобілів» та «Формули винаходів у фізиці та електроніці (патентів)» двокомпонентні атрибутивні конструкції з атрибутами, що мають найбільш вживані суфікси, входять до лексико-семантичних груп: характер дії, процес, стан; функція, призначення приладів; зв’язок між частиною і цілим. У жанрах «Юридична документація» та «Ділове листування» двокомпонентні атрибутивні конструкції з атрибутами, що мають найбільш частотні суфікси, введено в такі лексико-семантичні групи: документи, фінансові процедури. Результати аналізу свідчать, що саме атрибути з найчастотнішими суфіксами впливають на лексико-семантичні значення двокомпонентних атрибутивних конструкцій, які (значення) є базовими для досліджуваних жанрів. Отже, ширше використання атрибута з певним суфіксом у двокомпонентних атрибутивних конструкціях зумовлює більшу ймовірність того, що ці конструкції матимуть зазначені вище лексико-семантичні значення.

Посилання

Partridge, E. (1971). Usage and abusage: A Guide to Good English. London: Penguin Books.

Shell-Hornby, M. (1986). The linguistic structure of public directives in German and English. Mouton Publishers, Amsterdam.

Shopen, T., Williams, J. (1981). Style and variables in English. Cambridge – Massachusetts: Winthrop Publishers Inc.

Warren, B. (1978). Semantic patterns of N-N compounds. Gothenburg: Acta University Goteborgensis.

Frazer, B. (1970). Some remarks on the action nominalizations in English. Readings in English transformational grammar. [Ed. by R. A. Jacobs and P. S. Rosenbaum]. Toronto.

Fortenay, H. (1966). Le Bonne correspondence. Paris [in French].

Trofimova, A. S., Dantsevych, L. H., Shapa, L. N. (2014). Analiz intehralʹnykh i dyferentsiynykh oznak zhanriv tekhnichnykh instruktsiy i formul vynakhodiv (patentiv) dlya formuvannya yedynoho pidstylyu [Analysis of integral and differential features of genres of technical instructions and formulas of inventions (patents) to form a single sub-style].

Bulletin of Kharkiv National University named after V.N. Karazina Series “Roman-Germanic Philology. Methodology of teaching foreign languages”. 1102. P. 155–159 [in Ukrainian].

Summers, D. (2005). Corpus Lexicography. The importance of representativeness in relation to frequency. Retrieved from http://www.pearsonlongman.com/.../pdfs/corpus-lexicography.pdf.

Köhler, R., Altmann, G. (2005). Quantitative Linguistics: an International Handbook. Quantitative Linguistics: an International Handbook. Berlin. New-York: Walter de Gruyter.

Boʙohoçaeva, M. (2000). Tahlili muqoisavii iʙorahoi ismī: dar asosi zaʙonhoi toçikī va anglisī [Comparative analysis of the nominal word combinations: on the material of the Tadjik and English languages]. PhD thesis [in Tajik].

Quirk, R. A. (1972). Grammar of Contemporary English. London: Longman.

Poutsma, H.A. (1904). Grammar of Late Modern English. Part 1. London: Groningen.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-27

Як цитувати

КОВАЛЬ, Н., ТОМЕНКО, М., & МІКЕШОВА, Г. (2023). ЗАЛЕЖНІСТЬ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВОКОМПОНЕНТНИХ АТРИБУТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ ВІД МОРФОЛОГІЧНИХ І КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК АТРИБУТА (НА МАТЕРІАЛІ ЖАНРІВ АНГЛОМОВНОГО ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО ДИСКУРСУ). Folia Philologica, (5), 20-27. https://doi.org/10.17721/folia.philologica/2023/5/3

Номер

Розділ

Статті