Поточний номер

№ 6 (2023): Folia Philologica
					##issue.viewIssueIdentification##

Folia Philologica. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2023. № 6. 54 с. 
Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ухвалено до друку: 28 листопада 2023 р.

Опубліковано: 2023-11-28
Переглянути всі випуски

Назва видання: Folia Philologica.

Засновник видання: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Рік заснування: 2020.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1450 від 25.04.2024 року.

Ідентифікатор медіа: R30-04491.

ISSN: 2786-5908 (Print), 2786-5916 (Online).

Фахова реєстрація: Наказ МОН України № 530 (додаток № 2) від 6 червня 2022 року.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська, німецька, польська, литовська.

Галузь знань: гуманітарні науки.

Спеціальність: 035 – Філологія.

Періодичне видання «Folia Philologica» націлене (призначене/зорієнтоване) на оприлюднення новітніх результатів наукових досліджень з актуальних проблем сучасного мовознавства та літературознавства, що сприятимуть динаміці теорії та/або методології відповідної галузі знань.

Наукове видання актуалізує увагу на домінантних чинниках розвитку сучасної філології, висвітлюючи проблеми лінгвістики (лінгвофілософії, прикладної, корпусної і комп’ютерної лінгвістики, когнітивної лінгвістики, зіставного мовознавства, комунікативної лінгвістики, дискурсології, психолінгвістики, еколінгвістики, лінгвокультурології, лінгвопалеонтології, політичної лінгвістики тощо) та літературознавства (компаративістики, рецептивної естетики, літератури і медіа, інтермедіальних досліджень, поетики, історії літератури).

Публікація статей у журналі відбувається після двостороннього сліпого рецензування.