СЕМАНТИЧНЕ ТЛО БІНОМІВ З НАЗВАМИ ЇЖІ ЯК РІЗНОВИДІВ СУРЯДНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ

Автор(и)

  • Наталія КОМЛИК National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»
  • Світлана ПЕДЧЕНКО Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University

DOI:

https://doi.org/10.17721/folia.philologica/2023/5/4

Ключові слова:

біноми, сурядні словосполучення, сурядні сполучники, єднальні відношення, семантичне тло

Анотація

Стаття присвячена дослідженню семантичного рівня англійських ідіоматичних виразів, які лінгвісти потрактовують як осібну групу біномів або біноміалів. Зауважено, що немає єдиного уніфікованого погляду на ці одиниці і більшість мовознавців виокремлюють їх як різновид фразеологізмів. Однак біноми вирізняються з-поміж інших сталих зворотів своєю формально-граматичною організацією. Біноміальна конструкція – це сполучення двох слів, що належать до певного лексико-граматичного класу й поєднані за допомогою сурядного зв’язку. Наголошено, що ці одиниці є «застиглими» сурядними словосполученнями з єднальними відношеннями, від яких вони перейняли основні параметри і водночас у зв’язку із трансформацією набули нових. На відміну від вільних сурядних словосполучень, для біномів неможливі переставляння, зміна чи додавання компонентів. Проведений аналіз засвідчив той факт, що за формально-граматичної відкритості, яка зумовлена специфікою єднального сполучника and, біномам притаманна семантична закритість. Звернено увагу на те, що, на відміну від звичайних сурядних словосполучень, компонентами біному можуть бути службові слова, які за своєю природою не мають лексичного значення, однак сурядний зв’язок, який поєднує їх, детермінує набуття такою біноміальною конструкцією різних значеннєвих відтінків. Тому ці ідіоматичні вирази є яскравим прикладом тісної взаємодії формально-граматичного та семантико-синтаксичного рівнів. Іншою особливістю біномів є взаємодія їхніх конституентів: у вільному сурядному словосполученні компоненти виявляють рівноправність і незалежність, тоді як у біноміальному виразі чітко простежується взаємодетермінованість лівобічного та правобічного складника. Зважаючи на семантичний обсяг, біноми варто класифікувати на три групи: 1) ті, у яких значення біноміалу повністю мотивоване компонентним складом; 2) ідіоматичні вирази, які, маючи пряме значення, одночасно можуть набувати переносного; 3) біноми, значення яких не мотивоване значенням їхніх компонентів.

Посилання

Bondarenko, T. B., Mitroshyna, K. M. (2018). Vidobrazhennia prahmatychnoho aspektu funktsionuvannia anhliiskykh binomialiv v ukrainskomu perekladi [Reflection of the pragmatic aspect of the functioning of English binomials in Ukrainian translation]. Advanced Linguistics. № 1. P. 21–25 [in Ukrainian].

Vykhovanets, I. R. (1993). Hramatyka ukrainskoi movy. Syntaksys: Pidruchnyk [Grammar of the Ukrainian language. Syntax: Textbook.]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Davydenko, N., Zemlianoi, A. (2020). Binominaly anhliiskoi movy, yikh vydy ta pereklad [Binomials of the English language, their types and translation]. Aktualni pytannia filolohii ta metodyky vykladannia mov – Topical issues of philology and language teaching methods. Issue 3 (15). Part 1. P. 189–202 [in Ukrainian].

Dudyk, P. S. (1998). Slovospoluchennia v ukrainskii literaturnii movi: Navchalnyi posibnyk [Phrases in the Ukrainian Literary Language: Study guide]. Kyiv [in Ukrainian].

Medvedieva, L. M. (1994). Anhlo-ukrainskyi slovnyk parnykh slovospoluchen [English-Ukrainian Dictionary of Binomial Expressions] / edited by O. E. Semenets. Kyiv: Ukrainska еncyclopaedia named after M. P. Bazhan [in Ukrainian].

Bilonozhenko, V. M. (1999). Frazeolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy [Phraseological dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Khrin, I. V. (2020). Binomialy v anhliiskii movi ta spetsyfika yikh vzhyvannia [Binomials in English and the specificity of their use]. Science and Education a New Dimension. Philology. VIII (71), Issue 240, Nov. P. 31 [in Ukrainian].

Bhatia, V. (1994). Cognitive structuring in legislative provisions. Language and law / ed. J. Gibbons. № 3. Р. 78–90.

Malkiel, Y. (1959). Studies in irreversible binomials. Lingua. № 8. Р. 113–160.

Mollin, S. (2014). The (Ir)reversibility of English Binomials. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-27

Як цитувати

КОМЛИК, Н., & ПЕДЧЕНКО, С. (2023). СЕМАНТИЧНЕ ТЛО БІНОМІВ З НАЗВАМИ ЇЖІ ЯК РІЗНОВИДІВ СУРЯДНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ. Folia Philologica, (5), 28-33. https://doi.org/10.17721/folia.philologica/2023/5/4

Номер

Розділ

Статті