Поточний номер

№ 5 (2023): Folia Philologica
					##issue.viewIssueIdentification##

Folia Philologica. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2023. № 5. 64 с. 
Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ухвалено до друку: 27 червня 2023 р.

Опубліковано: 2023-06-27

Статті

Переглянути всі випуски

Назва видання: Folia Philologica.

Засновник видання: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Рік заснування: 2020.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 24645-14585Р від 16.12.2020 року.

ISSN: 2786-5908 (Print), 2786-5916 (Online).

Фахова реєстрація: Наказ МОН України № 530 (додаток № 2) від 6 червня 2022 року.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська, німецька, польська, литовська.

Галузь знань: гуманітарні науки.

Спеціальність: 035 – Філологія.

Періодичне видання «Folia Philologica» націлене (призначене/зорієнтоване) на оприлюднення новітніх результатів наукових досліджень з актуальних проблем сучасного мовознавства та літературознавства, що сприятимуть динаміці теорії та/або методології відповідної галузі знань.

Наукове видання актуалізує увагу на домінантних чинниках розвитку сучасної філології, висвітлюючи проблеми лінгвістики (лінгвофілософії, прикладної, корпусної і комп’ютерної лінгвістики, когнітивної лінгвістики, зіставного мовознавства, комунікативної лінгвістики, дискурсології, психолінгвістики, еколінгвістики, лінгвокультурології, лінгвопалеонтології, політичної лінгвістики тощо) та літературознавства (компаративістики, рецептивної естетики, літератури і медіа, інтермедіальних досліджень, поетики, історії літератури).

Публікація статей у журналі відбувається після двостороннього сліпого рецензування.